Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Сръчни ръчички

  20.07.2021 09:22

Извънкласната дейност по Приложни изкуства е естествено продължение на обучението по изобразително изкуство. Учебното съдържание включва различни нови техники за работа по приложните изкуства и разширява уменията и естетическите представи на децата, развива и обогатява зрителните възприятия и въображение. Формират се познания за основни връзки и взаимодействия между обекти и среда.

Детето по-добре разкрива себе си и творческите си способности, обогатява структурата на изображението и развива емоционалното си  възприемане на произведения на изобразителното изкуство.

Заниманията по приложни изкуства не само научават детето да рисува, оцветява, моделира или конструира, те развиват качества, които ще му помагат в бъдещия живот. Търпение, изобретателност, самочувствие, изразяване на вътрешния свят и уважение към работата на другите са големите ползи от заниманията с изкуство.
Децата развиват наблюдателност и способност да изразят своя свят в образи от линии и цветове.

Разнообразните материали за рециклиране, които се превръщат в произведения на изкуството учат децата на важен урок, а именно, че “От нищо става нещо”- магичната сила на въображението прави чудеса, помага им с прости средства да сътворят светове.

С всичко това детето израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието му и увереността му. То изследва, мисли и открива, учи чрез изследване, преживява чрез сетивата и работи с ръцете.