Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Умни дечица

  20.07.2021 09:26

Обучението по дигитална креативност в трети клас е насочено към развитие на формираните вече основни компетентности при работа с дигитални устройства. Осъществява се на основата на съвременни технологии и подходящо за учениците програмно осигуряване, които създават условия за положителна нагласа и цялостно развитие на детската личност.

Дигиталната креативност и програмиране в трети клас, включват знания за информационни и комуникационни технологии, компютърно моделиране, STEAM обучение. 

Учебното съдържание е разпределено в теми. Всяка тема е предвидена за работа в два учебни часа. Учебното съдържание надгражда знанията и уменията на третокласниците за работа във визуална среда за блоково програмиране. 

Учениците се усъвършенстват за работа в програмирането чрез Scratch 3.0, в работа с браузър, работа с приложен софтуер за създаване на 3D изображения, презентации и текстови документи. 

Предвидени са проектни дейности, които интегрират знания от други учебни дисциплини, като български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата, изобразително изкуство, технологии и предприемачество и музика. 

Задачите са с различна сложност и са организирани така, че да подпомагат работа при големи групи. Всяка задача може да бъде изпълнена на компютър.