Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Профил на купувача

Документи - архив

  20.07.2021 13:44

План-график на обществените поръчки през 2015 г.
Вътрешни правила по чл. 22 г от ЗОП
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 от ЗОП