Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Актуално

Съобщение родителски срещи

  07.09.2021 13:50

Уважаеми родители,

 

Във връзка с организиране на 2021/2022 учебна година Ви каним на родителски срещи по паралелки, които ще проведем по следния график:

ПЪРВИ КЛАС
Родителските срещи ще се проведат на 08.09.2021 г. в класните стаи на две групи - от 17.00 ч. и 18.00 ч.

ВТОРИ КЛАС
Родителските срещи ще се проведат онлайн на 09.09.2021г. в Teams от 18.00 ч.

ТРЕТИ КЛАС
Родителските срещи ще се проведат онлайн на 09.09.2021г. в Teams от 18.00 ч.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Родителските срещи ще се проведат онлайн на 09.09.2021г. в Teams от 18.30 ч. / IV в клас от 19.00 ч./

Организацията на родителски срещи  е съобразена с противоепидемичните мерки.