Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Актуално

Ден на ученическото самоуправление

  09.05.2022 16:58

Днес в НУ „Св. Софроний Врачански“- Враца, ученици размениха местата си с своите учители и отбелязаха Деня на ученическото самоуправление. По-големите депутати от Детски парламент влязоха в ръководни и административни роли, за да се запознаят от първо лице с важността на различните длъжности в училище.
Лора Борисова от 4в клас седна на директорския стол, а неин зам.-директор стана Деа Батев от 4б клас. Счетоводните задължения пое Никол Драганова-4а клас, а касиер-домакин стана Ния Шкетиева от 3б клас. Завеждащ административна служба беше Ивона Йорданова от 3а клас, а за добрите взаимоотношения се погрижи Калина Петрова от 4г клас, която "влезе в обувките" на педагогическия съветник. Психологическите консултации днес ще провежда Беатрис Филипова от 3г клас, а ресурсен учител стана Магдалена Захариева от 3в клас.
По време на новото управление се обсъдиха важни въпроси свързани с Панорама на образованието, предстоящите номинации за наградите на Кмета и оформянето на рекламни материали. След като се запознаха с основните функции и характеристики на всяка длъжност, дадоха мнение по разискваните теми, учениците споделиха своите впечатления и натрупан опит по време на оперативка.
В края на работния им ден, г-жа Сиракова – директор на НУ „Св. Софроний Врачански“, ги поздрави за добре свършените задачи и им раздаде грамоти за тяхното активно участие днес.