Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Народен танцов състав „Пламъче" - 2021/2022

  07.06.2022 21:02

Народен танцов състав „Пламъче" e  част от заниманията по интереси в НУ "Св. Софроний Врачански". Тя  цели да създаде у учениците положителна нагласа и траен интерес за общуване с музиката и традиционното българско народно творчество. Предоставя им се възможност да се докоснат до българския фолклор, чрез обучението в български народни танци и народно пеене, по този начин да се пробуди у тях българско самосъзнание дух и любов към българското и българщината. Да усетят и заживеят с магията на народните танци, хоро и песни – изкуство, което изпълва и зарежда с положителни емоции. Да съхраняват и популяризират уникалността на българския музикален и танцов фолклор, както и възможност за изява на учениците в училище и извън него.

По време на обучението си, децата ще имат възможност да покажат на сцена своите умения в областта на народния танц и народното пеене. Да се освободят от натрупаното ежедневно напрежение, поддържайки чрез танца добър тонус.

Да изразяват себе си и представя училището по нов начин, чрез богатството на българския музикален и танцов фолклор.