Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Learn English - 2021/2022

  09.06.2022 23:55

Групата за извънкласна дейност „Learn English“ дава възможност на ученици от 4 клас да допълват и разширяват своите знания по английски език. Чрез различни приложения и игрови форми, те се забавляват и обогатяват своите езикови умения. Занятията са насочени към стимулиране желанието за комуникация на чужд език, която е предпоставка за по- добри резултати при овладяване на знанията.