Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Мажоретен състав „Финес“ 2021/2022

  03.10.2022 17:20

Мажоретен състав „Финес“ с ръководител Мая Чучкова осигурява възможност на ученици от четвърти клас за допълнително обучение по музикално-ритмична гимнастика, което да развие музикалните и физическите им умения.

Заниманията са насочени към повишаване нивото на физическото развитие, двигателната активност и дееспособност на учениците, формиране на интерес и желание за занимания с физически упражнения и спорт.

Системните тренировки на Мажоретен състав „Финес“ са ефективни, защото подобряват издръжливостта, гъвкавостта и адаптацията на дихателната система. Оказват голямо влияние върху емоциите и психиката на учениците и спомагат за изграждането на по-добро самочувствие, удовлетвореност и индивидуалност.

Мажоретните танци подобряват вниманието, повишават  паметта, мисловната дейност и намаляват стреса и напрежението у учениците.

В резултат на тренировъчния процес, Мажоретен състав "Финес" към НУ "Св. Софроний Врачански" – Враца, участва в дефиле композиции за мажоретки, училищни, спортни  и официални празници.