Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

  28.11.2022 22:22

Начално училище „Св. Софроний Врачански“ – гр. Враца се слави с постиженията си в областта на математиката и спорта. Съвместните усилия учител – ученик дават високи резултати в различни математически и спортни състезания. 
За малките математици се предлагат факултативни учебни часове и занимания по интереси, които насърчават и разгръщат потенциала им. За учениците с изявени дарби, вече втора година, се оказва допълнителна подкрепа чрез проект BG05M2OP001 – 3.018 – 0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“. Целта на проектната дейност е да развие способностите и интересите на учениците и да създаде условия за изявата им.
През учебната 2021/2022 година бяха сформирани три малки групи за втори, трети и четвърти клас. Всяка група включваше по три ученици с доказани постижения в областта на математиката. Оказаната допълнителна подкрепа, в рамките на една учебна година, допринесе  за постигането на 32 призови места в общински, национални и международни математически състезания.
Проектът дава свобода на учителите в избора и приложението на разнообразни методически подходи на преподаване, предвид стиловете на учене на учениците съобразено с начина на преработка на информацията, предпочитаната работна среда и нуждата от обратна връзка.
Дейностите за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици с изявени дарби включват алтернативни модели за работа, които да стимулират развитието на таланта им. Игри, загадки, логически задачи, главоблъсканици, математически предизвикателства, предизвикват децата и ги карат да търсят нестандартни решения. Играейки и преживявайки, неусетно прилагат и упражняват своите математически умения, надграждат знанията си за успешно представяне на математически състезания и увереност в собствените си сили.
Ползотворността на проекта се доказа и в областта на спорта. Оказа се допълнителна подкрепа на ученичка с доказани постижения. Добрата тренировъчна програма, допринесе за отличното представяне на малката спортистка и извоюване на 5 призови места в спортни турнири. Работата в тези часове разви самочувствието, идентичността и чувството за компетентност у ученичката.
В НУ „Св. Софроний Врачански“ има изградени традиции за оказване на допълнителна подкрепа съобразно нуждите на учениците и техните интереси.