Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Обучение на ученици на образователната платформа MS Teams

  11.12.2022 11:12

През месец октомври 2022 г. в НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца успешно се проведоха 7 обучения на 37 първокласници по Национален проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, Дейност 2 – „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. Обучители бяха Десислава Илиева и Димо Атанасов.

Темата на обучението беше „Запознаване с образователната платформа MS Teams“. Учениците усъвършенстваха дигиталните си умения и придобиха базови технически умения за работа с електронната образователна платформа Microsoft Teams.