Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Актуално

Поздравления за НУ ”Св. Софроний Врачански”

  03.07.2023 23:17

Нова европейска инициатива „Ден на европейските автори“ беше отбелязана на 27 март. Участието в инициативата постави България на второ място в Европа по брой участ-ници. Денят на европейските автори има за цел да насърчи у учениците четенето и подобри тяхната писмена и функционална грамотност. НУ “Св. Софроний Врачански“ е едно от 1036 училища в Европа, които се включиха в Първото издание на европейската инициатива. 
В нея участваха любознателните ученици от IV-в клас и г-жа Светлана Пойчева, кои-то се срещнаха с авторката Калина Тодорова. Разговаряха за създаването на писаното слово и прочетоха откъси от книгата с легенди и предания за Враца „Крал- Баир“. 
ЦРЧР отдава заслужено признание на благородния труд, положен от учители  и уче-ници от НУ “Св. Софроний Врачански“ за достойното участие в европейската инициатива „Ден на европейските автори“.