Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Актуално

В Деня на толерантността

  16.11.2023 17:46

Важна дата в училищния календар на НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца е 16 ноември. На нея отбелязваме Деня на толерантността, говорим за приятелството, творим с акцент върху добрите взаимоотношения и не случайно беше избрана и за дата, на която да се проведе традиционната среща-приемственост с директори и учители от детските градини на град Враца. 
Г-жа Антоанета Сиракова – директор на НУ „Св. Софроний Врачански“ - Враца, поздрави присъстващите гости и изрази радостта си от възможността да бъдем домакини и посрещнем учителите, които поставят основите в образованието на бъдещите ученици.
Поздрав към тях, поднесоха и група малки първокласници, които поставиха началото на срещата с топло приветствие и вкусен подарък.
Г-жа Миглена Иванова – зам.-директор, представи резултатите от училищната готовност и се обсъди плана за приемственост, изготвен от учителите на бъдещите първокласници. 
На днешния ден, освен домакини, бяхме и гости по покана на детска градина „Европейчета“, където ученици и учители размениха кутии на приятелството със златните правила на толерантността.