Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Уча английски език и се забавлявам, 2. клас

  20.05.2024 23:27

Участници в групата са ученици от 2.б клас.
Групата за занимания по интереси работи приоритетно за постигане и стимулиране на:
- изявяване на творческите заложби на учениците;
- усвояване на основни комуникативни умения на английски език;
- формиране на умения за работа в екип; насърчаване на индивидуалността;
- обогатяване на познанията на учениците за историята и културата на Великобритания.