Действащи проекти

 

 

ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

"Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати"

Партньори: Португалия, Италия,  България, Румъния, Франция
 

"Играем, за да учим" 

Партньори:  Франция, България, Румъния, Италия

Е-TWINNING ПРОЕКТИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Проект на МОМН, съфинансиран от ЕСФ на ЕС