Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Програма "Еразъм+"

С нов Европейски проект по програма Еразъм + ще започне учебната 2024-2025 година в НУ "Св. Софроний Врачански". Проектът „Нови хоризонти за училищно развитие“ ще мотивира и развие уменията за работа с ИКТ и изкуствен интелект  в съчетание с любовта към природата и грижата за нея. Педагогическите специалисти от НУ „Св. Софроний Врачански“  ще обменят добри практики с европейски партньори от Испания, Франция и Чехия.

Щастливи сме да споделим, че през октомври  2023г. успешно приключи проект "Развитие на дигиталната компетентност и усъвършенстване използването на ИКТ", който беше свързан с използване на дигитални инструменти в клас и развитие на новите технологии, с безопасен интернет, с участие на децата в доброволчески инициативи и развиваща квалификация на учителите.

Новият проект „Нови хоризонти за училищно развитие“ надгражда  дигиталните компетенции с използването на изкуствения интелект в обучението Това е проект  KA1 KA122-SCH в сектор „Училищно образование“ - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education за споделяне на опит и обмен с други училища от програмните държави Испания, Франция и Чехия по Програма „Еразъм+“. Проектът е с продължителност 12 месеца.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията, комуникацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР) е в резултат на усилията на г-жа Св. Пойчева – ст. учител в училището.

„Еразъм+“ e eвропейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014г. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ Тя е създадена, за да подкрепя дейностите в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор, като има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, насърчава заетостта и поставя акцент върху борбата с младежката безработица. В България националната структура за управление на европейски образователни програми е Център за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР): http://www.hrdc.bg

 

  •  „Нови хоризонти за училищно развитие“

Партньори: Испания, Франция, Чехия

 

Критерии за включване на учители в мобилност

Критерии за включване на ученици в мобилност