Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Бюджет 2022 г.
Бюджет 2022 г. - първоначален план
Касов отчет към 31 март 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС към 31 март 2022 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 31 март 2022 г.
Поети ангажименти към 31 март 2022 г.
Касов отчет към 30 юни 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 30 юни 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС по оперативни програми към 30 юни 2022 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 30 юни 2022 г.
Поети ангажименти към 30 юни 2022 г.
Касов отчет към 30 септември 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 30 септември 2022 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 30 септември 2022 г.
Поети ангажименти към 30 септември 2022 г.
Касов отчет към 31 декември 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 31 декември 2022 г.
Касов отчет на средства от ЕС по оперативни програми към 31 декември 2022 г.
Информация за изпълнение на бюджета към 31 декември 2022 г.
Поети ангажименти към 31 декември 2022 г.
Преходен остатък от 2022 г.