Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Бюджет 2022 г. Свали
Бюджет 2022 г. - първоначален план Свали
Касов отчет към 31 март 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС към 31 март 2022 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета към 31 март 2022 г. Свали
Поети ангажименти към 31 март 2022 г. Свали
Касов отчет към 30 юни 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 30 юни 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС по оперативни програми към 30 юни 2022 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета към 30 юни 2022 г. Свали
Поети ангажименти към 30 юни 2022 г. Свали
Касов отчет към 30 септември 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 30 септември 2022 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета към 30 септември 2022 г. Свали
Поети ангажименти към 30 септември 2022 г. Свали
Касов отчет към 31 декември 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС по програма ЕРАЗЪМ към 31 декември 2022 г. Свали
Касов отчет на средства от ЕС по оперативни програми към 31 декември 2022 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета към 31 декември 2022 г. Свали
Поети ангажименти към 31 декември 2022 г. Свали
Преходен остатък от 2022 г. Свали