Мажоретен състав „Финес“

Мажоретен състав „Финес“ с ученици от трети и четвърти клас осигурява възможност за допълнително обучение по музикално-ритмична гимнастика, което да развие музикалните и физическите им умения.

Заниманията са насочени към повишаване нивото на физическото развитие, двигателната активност и дееспособност на учениците, формиране на интерес и желание за системни занимания с физически упражнения и спорт.

В резултат на тренировъчния процес, участия в празници и спортни мероприятия, заниманията с мажоретни танци ангажират участниците в полезна, възпитателна и културно-двигателна дейност.