Малки шахматисти

В групата по „Шахмат“ учениците се запознават с тайните и правилата на древната игра. Развиват умения и творческо мислене за решаване на игрови ситуации и правилно развитие на собствените фигури. Малките шахматисти придобиват знания за самостоятелно разрешаване на конфликти на шахматната дъска.