Занимателен английски

Група „Занимателен английски“ с ученици от първи клас осигурява възможност за допълнително обучение по английски език, което да развие езиковите умения на малките ученици. Заниманията са насочени към стимулиране любопитството на децата към  други езици, народи и култури и формиране основни умения за водене на разговор в познати комуникативни и игрови ситуации.

В резултат на обучението през годината децата ще развият интерес  към чуждия език като средство за общуване. Учениците целогодишно ще изследват заедно теми „My body“, „My family“, „Animals“, “Flowers”, “The sea” и ще създават проекти чрез откривателство, обмен на идеи, опит и сътрудничество.