Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

История на училището в дати

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

1907 г. - построена е училищната сграда

1908 г. - новото първоначално училище получава името „Софроний Врачански”

1908/1909 - първата учебна година

1923 г. - избухва пожар и изгаря част от сградата и архива на училището

1938 г. - за първи път се чества патронният празник – 24 март

1943 г. - открива се детска градина

1950 г. - училището се преструктурира в основно

1951 г. - училището е обявено за образцово и става базово на института за детски учители

1958 г. - по повод 50-годишнината си е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІ степен

1963 г. - надстроен е вторият етаж на сградата

1972 г. - от основно училището е преструктурирано в начално

1984 г. - на 75-годишния си юбилей, получава орден „Кирил и Методий” – І степен

1989 г. - сградата е оформена във възрожденски стил. Открит е музеен кът и барелеф на Софроний Врачански

1991г. - първи прием в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и хореография

1992 г. - НУ”Софроний Врачански” прибавя към името на патрона си титула „Свети”

1998 г. - въвеждане на ранно чуждоезиково обучение – английски език

2000 г. - училището първо в града работи по Европейски образователни проекти по програма „Сократ – Коменски 1”

2003г.  - учители и ученици представят България на Европейския форум в Брюксел, седмица „Коменски”

2003/2004 - открит е първият компютърен кабинет

2005 г. - въвежда се елемент от ученическа униформа - шалче, с облика на патрона

2006 г. - учредяване на Инициативен комитет за организиране и провеждане на 100-годишния юбилей на училището и 270 години от рождението на св. Софроний епископ Врачански

2007 г. - педагогическият екип получава наградата на кмета „Учителски колектив на годината”

2007 г. - обновяване на историческия кът, в който централно място заема новата училищна камбана

2008 г. - печели проект „Всичко зависи от теб” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по социалния фонд на Европейския съюз

2008/2009 - юбилейна учебна година, в която се отбелязва 100-годишнината от основаването на НУ „Св. Софроний Врачански” и 270 години от рождението на свети Софроний епископ Врачански

2009 г. - Сертификат за качествено изпълнение на ЕОП „Да опознаем музиката в Европа”

2009 г. - въвеждане на ученическа униформа

2011 г. - НУ „Св. Софроний Врачански” съвместно с Регионален инспекторат по образованието – Враца, организира и проведе международна конференция „Сътрудничество за качествено образование” по проект „Сътрудничество между образователните институции и родителите за осигуряване на качествено образование на учениците от началното училище” по дейност „Регионални партньорства”, секторна програма „Коменски”.

2012 г. - училището е домакин на Първата национална олимпиада „Знам и мога” за ученици от четвърти клас. Милена Дамянова, зам.- министър на МОМН, връчи Сертификат за качество при провеждане на олимпиадата.

2012 г. - участие в проект на МОМН „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

2013/2014 – юбилейна учебна година, в която се отбелязва 105-годишнината от основаването на НУ „Св. Софроний Врачански”, 200 години от успението на св. Софроний епископ Врачански и 275 години от рождението му.

2013 г. -  По случай Деня на народните будители е учредена наградата „Св. Софроний Врачански“, която всяка година се присъжда на учители, които имат значителен принос в издигане и утвърждаване авторитета на училището.

2013 г. – Създаване на Детски парламент „Детство без тревоги“.

2014 г. - педагогическият екип получава Наградата на Кмета на Община Враца „Колектив на годината”

2016 г. - училището печели три проекта по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ .

2017 г.  - министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев, открива напълно обновената сграда на училището.

2018 г. - НУ „Св. Софроний Врачански” е удостоено със знак на Европейската комисия „eTwinning училище“.

2018/2019 - юбилейна учебна година, в която се отбелязва 110-годишнината от основаването на НУ „Св. Софроний Врачански” и 280 години от рождението на свети Софроний епископ Врачански.                                                                                                                                                                                                                                               Училището получава отличие от Президента на Република България, Румен Радев - Плакет „Св. св. Кирил и Методий”.                                                                          Педагогическият екип е награден от Кмета на Община Враца с приза „Колектив на годината”.

2019/2020 – Откриване на  ново игрище за мини футбол в двора на училището.

2020/2021 – НУ „Св. Софроний Врачански“ е отличено от Европейската комисия с почетния знак „e-Twinning училище 2020-2021“. Отличието е признание за участието, ангажираността и отдадеността на e-Twinning екипите и на училищното ръководство.

2022/2023 г. – В НУ „Св. Софроний Врачански“ стартира обучение по метода Монтесори в една паралелка 1. клас.

– За трети път НУ „Св. Софроний Врачански“ става носител на престижното звание „eTwinning училище“. Европейската награда важи за периода 2022 – 2024 г.

2023/2024 г. – Създаване на училищен химн по повод 285 години от рождението на свети Софроний епископ Врачански и 115-годишнината от основаването на училището.