Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Програма "Еразъм+"

  • "Учене и разнообразяване чрез игри" /2016-2018 г./

Партньори: Белгия, Италия, Полша, Португалия, България, Румъния, Турция

 

  • "Ефикасен педагогически ресурс за активно учене" /2016-2019 г./

Партньори: Франция, България, Полша, Испания, Италия

http://sofronii3.blogspot.bg/                 http://mybooks43.webnode.com/

 

  • "Истории, скрити в тайнствените скали" /2016-2018 г./

Партньори: Полша, България, Италия, Португалия, Франция

http://istorii5.webnode.fr/                     http:// istorii-2.webnode.fr/

 

  • "Развитие на ключовите компетентности чрез проектобазирани дейности" /2017-2019г./

Партньори: Испания, България, Франция, Италия, Литва,  Португалия

https://sofronii4.blogspot.bg/

 

  • "Формиране на европейска идентичност чрез вкусове и аромати" /2019-2022г./

Партньори: Португалия, Италия,  България, Румъния, Франция
https://saveursenteurx5.wixsite.com/meusite
 

  • "Играем, за да учим" /2019-2022г./

Партньори:  Франция, България, Румъния, Италия
https://sites.google.com/view/igraemzadauchim