Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Програма "Коменски"

 • "Превенция чрез културните традиции"

"Съхраняване и развитие на културните традиции - фактор за превенция на социалното изключване при младите хора "

Проект на РИО-Враца, 2011-2013 г., партньор

http://llp-traditions.blogspot.com

 

 • Мотивиране за учене на децата от началното училище

Проект на РИО-Враца, 2010-2012 г., партньор

http://motivationforstudying.blogspot.com/

Конференция "Книгата-фактор за учене"

 

 • "Сътрудничество между образователните институции"

Проект на РИО-Враца, 2009-2011 г., партньор

 

 • "Изкуства в действие" - /2010 - 2012 г./

Партньори: Великобритания, Франция, Италия, Полша, Швеция, Румъния и Турция.

http://art-nusv-bg.blogspot.com/

 

 • „Интеркултура" /2008 - 2010 г./

Партьори: Италия, Испания, Португалия, Словения, Турция

http://inter-cool-ture.blogspot.com/

 

 • „Млади градинари за взаимно разбирателство" /2008 - 2010 г./

Партьори: Англия, Франция, Испания, Полша, Италия

http://younggardeners.blogspot.bg/

 

 •  „Да опознаем музиката в Европа” /2006 - 2008 г./

Партьори: Полша, Румъния, Словакия, Гърция

Отличен със Сертификат за качество /09.12.2009 г./

 

 • „Ние не сме толкова различни” /2004 - 2005 г./

Партньори: Австрия, Литва, Словакия, Италия, Лихтенщайн

 

 • „Европа в училище, училището ни в Европа"/2005 - 2006 г./

Комуникационна стратегия за присъединяване на България към ЕС

 

 • „Всичко зависи от теб" /2008 - 2009 г./

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Схема "Да направим училището привлекателно за младите хора"

 

 •  „Европа между митове и реалности” /2001 - 2004 г./

Партньори: Англия, Франция, Испания

Проектът е оценен с най-високата оценка и представи България на Европейския форум „Седмица Коменски", Брюксел 2003

comenius2.free.fr.

 

 • "Подобряване на качеството на образованието"

Проект на МОМН, съфинансиран от ЕСФ на ЕС