Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Приобщаващо образование

Виолина Славкова

педагогически съветник

 

Нина Димитрова

логопед