Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Приобщаващо образование

Виолина Славкова

педагогически съветник

Малинка Кунчева

ресурсен учител

Нина Димитрова

логопед и психолог